Vinamilk dự kiến cổ tức năm 2016 tối thiểu 50%

1 Thanh Niên
Ngày 21.5, tại đại hội cổ đông, các cổ đông Công ty CP sữa VN (Vinamilk) đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận.
Theo đó, Vinamilk chia cổ tức đợt 2/2015 mức 2.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 20%) vào ngày 16.6.2016, đợt 1 đã chia 4.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 40%).
Như vậy, cổ tức năm 2015 đạt mức 60%, cao hơn mức cổ tức được thông qua tại đại hội trước 50%.
Trong năm 2015, tổng doanh thu Vinamilk đạt 40.233 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 9.367 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 7.770 tỉ đồng. Dự kiến năm 2016, tổng doanh thu là 44.560 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.020 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 8.266 tỉ đồng; cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, tạm ứng đợt 1 với mức 4.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 8 - 9.
HĐQT đã trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (tương đương tỷ lệ phát hành 5:1). Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng sẽ trong quý 3/2016. Vốn điều lệ dự kiến của Vinamilk sau khi phát hành sẽ tăng thêm 2.419 tỉ đồng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Văn Minh

Văn Minh

Cổ tức dựa trên giá trị vốn của cổ phiếu (10 ngàn đồng/cổ phần) thì có hét lên 100% cũng được. Nhưng đối với nhà đầu tư mua giá thị trường 146 ngàn đồng/cổ phần thì mỗi năm nếu lấy lại được 10 ngàn đồng (100%) cũng chỉ hơn gửi ngân hàng 1 chút, còn nếu chỉ trên 50% (5 ngàn đồng/cổ phần) thì thua xa các kênh đầu tư khác như đầu tư nhà đất. Các nhà đầu tư cổ phiếu chỉ hưởng lợi khi được chia cổ tức bằng cổ phiếu mà thôi, ví dụ như 50% không phải là 5 ngàn đồng mà là nhận 0.5 cổ phiếu, bởi vì lúc đó giá trị thị trường không phải là 5 ngàn đồng nữa mà là 73 ngàn đồng. Nếu chỉ được chia cổ tức bằng tiền thì nhà đầu tư nào cũng mếu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm