Mua bán tài khoản Facebook

Mua bán tài khoản Facebook

03:00 11/01/2015 0

Tài khoản Facebook đang được mua bán rầm rộ như một loại hàng hóa, bất chấp mạng xã hội được xem là phổ biến nhất VN cấm hành vi này.