Tài liệu ôn thi

Tin tức giáo dục đặc biệt 24.3: Chọn tài liệu nào ôn thi đánh giá năng lực?

Tin tức giáo dục đặc biệt 24.3: Chọn tài liệu nào ôn thi đánh giá năng lực?

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực lựa chọn tài liệu nào trước thị trường sách ôn thi là nội dung đáng chú ý trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (24.3).

Top