tai nan song nuoc

Cái nhìn khác về bơi

Cái nhìn khác về bơi

0
Sinh ra, nuôi nấng một đứa trẻ, khi trẻ lên sởi, mọc răng hay nóng sốt là các bậc làm cha mẹ đã quýnh lên trong âu lo, phấp phỏng. Ấy vậy mà, chúng ta, bởi nhiều lý do, hầu như không mấy ai thấy và tin rằng trên đất nước này, mỗi năm hơn 12.000 người, phần lớn là trẻ em thiệt mạng vì tai nạn sông nước.
Cái nhìn khác về bơi

Cái nhìn khác về bơi

0
Sinh ra, nuôi nấng một đứa trẻ, khi trẻ lên sởi, mọc răng hay nóng sốt là các bậc làm cha mẹ đã quýnh lên trong âu lo, phấp phỏng. Ấy vậy mà, chúng ta, bởi nhiều lý do, hầu như không mấy ai thấy và tin rằng trên đất nước này, mỗi năm hơn 12.000 người, phần lớn là trẻ em thiệt mạng vì tai nạn sông nước.
Những đứa trẻ tập bơi tại Công viên Nước Hồ Tây - Ảnh: Hồng Vĩnh

Cái nhìn khác về bơi

0
Sinh ra, nuôi nấng một đứa trẻ, khi trẻ lên sởi, mọc răng hay nóng sốt là các bậc làm cha mẹ đã quýnh lên trong âu lo, phấp phỏng. Ấy vậy mà, chúng ta, bởi nhiều lý do, hầu như không mấy ai thấy và tin rằng trên đất nước này, mỗi năm hơn 12.000 người, phần lớn là trẻ em thiệt mạng vì tai nạn sông nước.