Phạm tội dâm ô trẻ em, có nên cho tại ngoại ?

Phạm tội dâm ô trẻ em, có nên cho tại ngoại ?

06:18 18/09/2022 3

Luật Trẻ em quy định xâm hại tình dục trẻ em là hành vi nghiêm cấm. Vậy trong quá trình điều tra, xét xử, có nên cho tại ngoại người có hành vi 'dâm ô người dưới 16 tuổi' nói riêng hoặc các hành vi khác xâm hại trẻ em?