Bị án hình sự vẫn tại vị phó giám đốc !

Bị án hình sự vẫn tại vị phó giám đốc !

11:00 31/07/2013 2

Đó là trường hợp ông Huỳnh Long Vấn, Phó giám đốc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Khánh Sơn (Khánh Hòa). Ngày 30.7, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Khánh Sơn, xác nhận ông Vấn hiện đi làm bình thường và vẫn giữ chức vụ Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Khánh Sơn.