Bà Đào ngày nay /// Thục Minh

Tình người ở Việt Nam khiến tôi trở về !

08:00 06/02/2020 5

Du học và lập gia đình tại Thụy Sĩ từ thập niên 1960, nhưng khi Việt Nam mở cửa, bà đã trở về làm việc và bị cái tình người ở đó níu chân giữa hai nửa bán cầu.