tam thang ba

Bài tham dự cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu": Bến đỗ bình yên

Bài tham dự cuộc thi viết "Dành tặng mẹ yêu": Bến đỗ bình yên

0
Sắp đến ngày của mẹ 14/5, bỗng nhớ ra mình còn có mẹ, hạnh phúc biết bao! Một người mẹ gần bảy mươi năm trôi qua không có ngày sinh nhật, tám tháng ba hay đại loại một ngày nào na ná như thế. Nhưng mẹ luôn hạnh phúc vì có các con – nguồn tài sản vô giá của mẹ, mẹ thường bảo thế.