Tân Chủ tịch Hà Nội nói gì sau khi được bầu với tỷ lệ 100%

0 Thanh Niên Online

Ngay sau khi được 100% số đại biểu có mặt bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã có bài phát biểu ra mắt lãnh đạo và nhân dân thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh nhận lời chúc mừng của lãnh đạo Hà Nội sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố /// Ảnh G.H
Ông Chu Ngọc Anh nhận lời chúc mừng của lãnh đạo Hà Nội sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố
Ảnh G.H

Trước tiên, ông Chu Ngọc Anh "chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố, thay mặt cho nhân dân thủ đô, tại cuộc họp ngày hôm nay, đã tín nhiệm giao cho tôi giữ trọng trách Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021".

Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc của thành phố tin cậy giao cho. Tôi xin khẳng định với các đại biểu HĐND, toàn thể nhân dân thủ đô, nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thành phố, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại luật Tổ chức HĐND và UBND, luật Thủ đô và các quy chế làm việc của thành phố; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội", tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội hứa. 

Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết "sẽ cùng với tập thể UBND thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, 4 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2020 và Kế hoạch công tác quý 4/2020 của UBND thành phố; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên".

Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết sẽ "bám sát các chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động" thực hiện các nghị quyết; trong đó, "chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển thủ đô toàn diện và bền vững; vừa phát huy được các giá trị của thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của quốc gia. Phát huy vị thế, vai trò của thủ đô gắn kết trực tiếp với các cơ quan T.Ư, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và hội tụ nguồn nhân lực trình độ cao. Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ".

Tóm tắt quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh

"Xây dựng và phát triến thủ đô toàn diện, bền vững"

Trên nhiệm vụ mới, ông Chu Ngọc Anh cũng "rất mong muốn và hy vọng" sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, "trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố, Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đương nhiệm", về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh mong muốn các vị đại biểu HĐND, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, thông qua hoạt động giám sát, trên tinh thần trách nhiệm chung, thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thành ủy, HĐND thành phố.

Mong muốn Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể nhân dân thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền từ khâu hoạch định chủ trương chính sách đến khâu tổ chức thực hiện nhằm giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

"Có được những chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ nêu trên chính là phương pháp xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân, là điều kiện thuận lợi để phát huy các giá trị văn hóa, con người; khai thác các tiềm năng, thế mạnh; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh bạn; và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong tiến trình xây dựng và phát triến thủ đô toàn diện, bền vững", tân Chủ tịch UUBND TP.Hà Nội nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm