Hình ảnh đội tuyển VN cần phải được tiếp thị toàn diện để nâng cao giá trị thương hiệu
	 /// Ảnh: Vy Khánh

tân chủ tịch, VFF khóa 8 phải biết kiếm nhiều tiền

0
Đó là một trong những mong mỏi và cũng rất thực tế của nhiều tổ chức thành viên, nhiều CLB đặt ra cho ứng viên Chủ tịch VFF khóa 8 Lê Khánh Hải và bộ máy quản lý, điều hành phải thực sự đổi mới tạo đột phá cho bóng đá VN.