Châu chấu tre lưng vàng bu kín trên thân cây để ăn lá /// ẢNH MINH HẢI

‘Bão’ châu chấu ở miền núi Thanh Hóa

1
Hiện ở các huyện miền núi Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa), nhiều diện tích cây lâm nghiệp đang bị nạn châu chấu đang hoành hành. Nếu loài côn trùng này tấn công sang cây nông nghiệp sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân.