Nhiều doanh nghiệp đã trở thành nạn nhân của mã độc tống tiền /// Ảnh: Reuters

Thế giới ngầm của mã độc tống tiền

0
Mã độc tống tiền (ransomware) là chủ đề được nhắc tới nhiều trong cuộc thảo luận về các mối đe dọa mà doanh nghiệp phải đối mặt trong năm 2021.