Người lưu giữ ký ức làng

Người lưu giữ ký ức làng

06:45 13/11/2022 0

Câu chuyện kể ở một đám giỗ quê, đôi khi chứa đựng cả lịch sử một vùng đất và ký ức của một đời người, để những ai từng ngụp lặn trong quá khứ luôn thấy mắc nợ với xứ sở…