Phía sau trang sách: Cơm áo không đùa với khách thơ

Phía sau trang sách: Cơm áo không đùa với khách thơ

06:20 21/04/2022 0

Văn thi sĩ tiền chiến như Tản Đà hay Huy Cận, Xuân Diệu… đã có những cuộc nhảy vào lĩnh vực xuất bản nhưng vì thiếu kinh nghiệm, không biết quản lý, thiếu vốn, thậm chí tin người nên đa phần thất bại.

Lắt léo chữ nghĩa: Cống hay vẫn là cổng?

Lắt léo chữ nghĩa: Cống hay vẫn là cổng?

07:04 13/10/2019 0

Câu 267 của Truyện Kiều Thâm nghiêm kín cổng cao tường. Phần lớn các bản phiên âm đều đọc như thế, nhưng Tản Đà thì đọc thành Thâm nghiêm kín cống cao tường.