Sách 'Tản Đà tùng văn' do Tản Đà thư điếm xuất bản (ảnh trái) và 'Nhàn tưởng' do Tản Đà thư cục xuất bản /// Ảnh: T.L

Sự nghiệp xuất bản sách thất bại của thi sĩ Tản Đà

0
Là một thi sĩ đậm hồn xưa cũ, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939) tạo lập riêng cho mình một chỗ đứng trên văn đàn Việt Nam đầu thế kỷ XX. Không chỉ làm thơ, ông còn làm báo với An Nam tạp chí, xuất bản với những thư điếm, thư cục.