Thành lập hội đồng thẩm định một dự án tận thu cát

Thành lập hội đồng thẩm định một dự án tận thu cát

01:08 07/02/2014 0

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị thành lập Hội đồng thẩm định dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa sông Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị. Dự án do Công ty TNHH phát triển khoáng sản Duy Tân lập, xin thực hiện.