Tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc

0 Thanh Niên Online

Ngày 8.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc về chính sách dân tộc.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước là vấn đề chiến lược, cơ bản không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Kết quả đạt được của chính sách dân tộc sẽ quyết định sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước; thể hiện tính ưu việt của chế độ ta...

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá lại các chính sách dân tộc đã triển khai; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý để làm tốt hơn, hiệu quả hơn chính sách dân tộc thời gian tới.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan chăm lo tốt hơn nữa đời sống và sản xuất cho đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chú trọng công tác đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc...

TTXVN

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm