Tăng giá điện từ ngày 1.7

0 Thanh Niên Online

Ngày 29.6, Bộ Công thương ban hành Thông tư 17 quy định về giá bán điện mới áp dụng từ ngày 1.7 tới đây. Cụ thể, giá bán điện bình quân là 1.369 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT), tăng 65 đồng so với mức 1.304 đồng/kWh hiện nay.

Tăng giá điện từ ngày 1.7

Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) là 993 đồng/kWh chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Biểu giá từ bậc thang thứ hai trở đi được áp dụng cho các hộ thông thường và cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có đăng ký cho sản lượng điện sử dụng từ kWh thứ 51 trở lên, với giá thấp nhất là 1.284 đồng/kWh cho kWh từ 0 - 100, và cao nhất là 2.192 đồng/kWh cho kWh từ 401 trở lên. Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước là: 1.807 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT).

Tăng giá điện từ ngày 1.7

Giá bán điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh, bơm nước tưới tiêu, được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức ba giá) và tùy cấp điện áp. Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia do UBND cấp tỉnh phê duyệt nhưng không được ngoài mức giá được quy định như sau: giá sàn: 2.054 đồng/kWh và giá trần: 3.423 đồng/kWh.

P.Thanh - M.Hà

>> Thông tư hướng dẫn giá bán điện mới
>> Thủ tướng phê duyệt giá bán điện
>> Cần minh bạch về giá điện
>> Từ 1.7, giá điện bình quân tăng lên 1.369 đồng/kWh
>> Minh bạch giá điện

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm