Tặng vật của những dòng sông: Lạ lùng 'rồng đất' sông Gianh

Tặng vật của những dòng sông: Lạ lùng 'rồng đất' sông Gianh

08:08 03/10/2022 1

Từ xa xưa, khi quần tụ cạnh những dòng sông ở bắc miền Trung, người dân được thiên nhiên ban tặng không chỉ nguồn nước mát mà còn tận hưởng nhiều món quà quý giá. Cho đến nay, những tặng vật độc, lạ ấy vẫn dồi dào và mang lại cơm no áo ấm…