Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

11:14 15/05/2021 0

Ngày 12.5.2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.