Warren Buffett trong buổi đi thăm Đại học Nebraska  /// Ảnh: Reuters

Warren Buffett cược đậm vào hãng Apple

10:30 28/02/2017 0

Nhà đầu tư huyền thoại đang thực sự thích Apple. Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway mà ông đang điều hành hiện sở hữu rất nhiều cổ phiếu hãng 'táo khuyết'.