Bayer sắp hoàn tất thương vụ mua lại Monsanto

Bayer sắp hoàn tất thương vụ mua lại Monsanto

0
Tập đoàn Bayer đặt kế hoạch hoàn tất giao dịch mua lại Monsanto vào ngày 7.6.2018 sau khi nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng.