Nhà nước nắm giữ 51% vốn của Tập đoàn dệt may Việt Nam

Nhà nước nắm giữ 51% vốn của Tập đoàn dệt may Việt Nam

0
Phương án cổ phần hóa (CPH) công ty mẹ - Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ hình thức CPH là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.