Sovico bàn giao cổng thanh toán trực tuyến Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Sovico bàn giao cổng thanh toán trực tuyến Quỹ vắc xin phòng Covid-19

09:42 23/03/2022 0

Cổng thanh toán và thông tin điện tử ủng hộ trực tuyến Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với tên miền www.quyvacxincovid19.gov.vn đã chính thức do Kho bạc Nhà nước quản lý, vận hành, đánh dấu bước chuyển giao một sáng kiến của Tập đoàn Sovico cho một cơ quản lý nhà nước.