Đồ họa về lớp tàu hộ vệ mơi FFG(X) của hải quân My /// Hải quân Mỹ

Mỹ sẽ thay đội tàu tác chiến cận bờ

08:36 21/07/2020 2

Hải quân Mỹ đang bắt đầu quy trình loại bỏ tàu tác chiến cận bờ (LCS) và thay thế bằng tàu hộ vệ dựa trên thiết kế của tàu hộ vệ đa nhiệm lớp FREMM do Pháp và Ý phát triển.