Tecco Elite City, biểu tượng tự hào mới của TP Thái Nguyên

Tecco Elite City, biểu tượng tự hào mới của TP Thái Nguyên

0
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, dòng vốn FDI dồi dào, thu nhập bình quân đầu người gia tăng, nguồn thu ngân sách lớn… nhưng Thái Nguyên cũng như khu vực Việt Bắc vẫn thiếu một công trình biểu tượng.
l>