Đổi chiến thuật

Đổi chiến thuật

16:05 14/10/2022 0

Phía EU còn úp mở chứ Mỹ đã công khai thể hiện quan điểm không còn tập trung ưu tiên cho đàm phán và đạt được với Iran kết quả nào giúp khôi phục hoàn toàn hiệu lực của thỏa thuận hạt nhân Iran - JCPOA ký năm 2015.