Hệ thống Alinity m của Abbott

Công nghệ đột phá và tương lai chăm sóc sức khỏe

1
Đại dịch toàn cầu đã đặt ra rất nhiều thách thức cho ngành y tế, và chính khi đối mặt với hàng loạt trở ngại, tầm quan trọng của những ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe càng được nhận thức rõ.