ten lua dan dao

Đại diện ngoại giao Nhật, Mỹ và Hàn Quốc dự cuộc họp về Triều Tiên /// Reuters

Vấn đề Triều Tiên trên bàn nghị sự ba bên

0
Hôm qua, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tiếp tục nỗ lực tiến tới mục tiêu giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua cơ chế “đối thoại và cấm vận”.