Từ khóa

ten lua
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ /// Reuters

Một công đôi ba việc

Thỏa thuận về việc Mỹ bán cho Ba Lan tên lửa Patriot không đơn thuần là chuyện riêng giữa họ...
0 Bình luận
Xem thêm