tet den cong nhan ngheo

Mang Tết đến công nhân nghèo

Mang Tết đến công nhân nghèo

0
Các hoạt động chăm lo Tết được các cấp Công đoàn TPHCM triển khai rộng khắp, giúp công nhân nghèo vơi bớt khó khăn.
/form>