Góp sức trẻ xây dựng đất nước

Góp sức trẻ xây dựng đất nước

06:11 07/02/2022 0

Trong năm 2022, chúng ta hãy luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, lao động, rèn luyện, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn, góp sức trẻ dựng xây đất nước, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cha anh.