Các bé tham gia vẽ tranh về tết cổ truyền /// Khánh Nguyễn

Ngắm tết cổ truyền qua tranh của trẻ em

0
‘Chủ đề ngày con lấy hình tượng mâm ngũ quả mà mỗi năm ngày tết cổ truyền là mẹ chưng ở nhà vì đó là thứ gần gũi mà con thấy mỗi dịp xuân về’.