tha ran ve thien nhien

Thả rắn về thiên nhiên

Thả rắn về thiên nhiên

0
Hôm qua 23.10, Hạt Kiểm lâm H.Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức thả 60 con rắn ráo về với tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (ảnh).