Cơ hội để chinh phục thị trường lao động thế giới

Cơ hội để chinh phục thị trường lao động thế giới

0
Ngày càng có nhiều quốc gia, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm, xuất - nhập khẩu, dịch vụ tài chính, logistics... Việt Nam được xem là một trong
những thị trường đầy tiềm năng với quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 thế giới.