Thanh Niên 35 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2021) - ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư:

Tham gia phản biện xã hội có hiệu quả

0 Thanh Niên

Trong suốt 35 năm qua, các thế hệ đội ngũ lãnh đạo và những người làm báo ở Báo Thanh Niên đã tạo nên bản sắc riêng của tờ báo, đưa Báo Thanh Niên trở thành một trong những tờ báo mạnh.

 Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư /// Ảnh: Lưu Quang Phổ
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư
Ảnh: Lưu Quang Phổ

Báo Thanh Niên đã tập trung triển khai, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những thành tựu trong công cuộc đổi mới. Báo cũng thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thông tin, tuyên truyền tích cực về các phong trào, hoạt động của thanh niên; cổ vũ điển hình, nhân tố mới trong thanh niên, hỗ trợ các hoạt động của thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp.

Thanh Niên - Nhà tôi, trường tôi

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội.

Báo Thanh Niên cũng có nhiều tuyến bài thông tin, tuyên truyền vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh biển, đảo; tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành tựu đổi mới của đất nước ta với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài...

Có thể khẳng định, trong suốt 35 năm qua, các thế hệ đội ngũ lãnh đạo và những người làm báo ở Báo Thanh Niên đã tạo nên bản sắc riêng của tờ báo, đưa Báo Thanh Niên trở thành một trong những tờ báo mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm