Chống tham nhũng nhìn từ "khoảng tối" vụ Việt Á

Chống tham nhũng nhìn từ "khoảng tối" vụ Việt Á

12:57 13/07/2022 0

Tham nhũng bình thường thì tội đáng một. Tham nhũng từ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ con người thì tội đáng mười. Ngay lúc dịch bệnh nguy cấp mà vẫn tranh thủ kiếm chác thì tội lại đáng phải nhân lên cả trăm lần.