Thâm Quyến cấm tiểu tiện 'cẩu thả'

Thâm Quyến cấm tiểu tiện 'cẩu thả'

0
Những người cẩu thả có nguy cơ bị phạt tiền mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, theo quyết định của chính quyền địa phương.