Nvidia nghi bị tấn công mạng

Nvidia nghi bị tấn công mạng

15:17 26/02/2022 0

Hệ thống email và công cụ dành cho nhà phát triển của Nvidia được báo cáo là đã gặp sự cố trong hai ngày qua do nghi ngờ bị tấn công mạng.