4 thiết kế phải xem từ buổi trưng bày Savoir Faire của nhà mốt LV

4 thiết kế phải xem từ buổi trưng bày Savoir Faire của nhà mốt LV

15:00 07/05/2022 0

Phản ánh sự phong phú của cuộc sống xa hoa, những đồ vật từ LV tuyệt đẹp này dựa trên các chủ đề về ẩm thực, giải trí và phong cách. Mỗi đồ vật đều làm nổi bật di sản của nghề thủ công mà thương hiệu đã xây dựng nên. Dưới đây, chúng ta cùng xem qua những thiết kế hấp dẫn nhất từ ​​sự kiện Savoir Faire, minh chứng cho nghệ thuật sống của thương hiệu.