<i class="e-mag"></i>Kỳ tài guitar Việt trên đất Mỹ

Kỳ tài guitar Việt trên đất Mỹ

4
Đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 12 tuổi, Trần Tuấn An được coi là 'kỳ tài guitar Việt'.