than sican

Khai quật mộ quý tộc thời tiền Inca

Khai quật mộ quý tộc thời tiền Inca

0
(TNO) Các nhà khảo cổ học tuyên bố đã khai quật được một ngôi mộ có niên đại khoảng 1.200 năm tuổi, từ thời tiền Inca, ở phía bắc Peru.