/// Shutterstock

Myanmar & ký ức mùa nước nổi

0
Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm lần đầu đặt chân đến đất nước Chùa Vàng để được khám phá văn hóa ẩm thực trong ngôi nhà truyền thống của người Myanmar.