Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng tri ân khách hàng EVN'

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng tri ân khách hàng EVN'

19:10 29/11/2021 0

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2021), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai thực hiện chương trình “Tháng trí ân khách hàng” trong tháng 12.2021 và tháng 1.2022.