Mỗi người trẻ làm một điều tử tế

Mỗi người trẻ làm một điều tử tế

15:56 15/09/2022 0

Đoàn viên, thanh niên ở TP.Đà Nẵng hưởng ứng hoạt động cao điểm vì an sinh xã hội, kêu gọi mỗi người trẻ thực hiện một việc tử tế để hưởng ứng Đại hội Đoàn TP.Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.