Thanh Hóa phê bình 6 chủ tịch huyện, thị chưa làm tốt công tác an toàn thực phẩm

0 Thanh Niên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê bình 6 chủ tịch UBND các huyện, thị do chưa thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thanh Hóa phê bình 6 chủ tịch huyện, thị chưa làm tốt công tác an toàn thực phẩm

Ngày 27.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Hà Trung, Yên Định, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn và TX.Bỉm Sơn do chưa thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, các huyện, thị xã nêu trên chưa tổ chức triển khai hoặc triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP); chưa xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, mô hình giết mổ ATTP, mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại các xã thực hiện thí điểm ATTP; chưa triển khai thực hiện việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã nêu trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong năm 2018.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm