Tập đoàn Tân Hiệp Phát thanh lý 157 xe tải

Tập đoàn Tân Hiệp Phát thanh lý 157 xe tải

0
Tập đoàn Tân Hiệp Phát cần thanh lý 157 xe tải đã qua sử dụng bao gồm: 126 xe JAC, sản xuất năm 2006 - 2010 và 31 xe tải KIA, (6 chiếc sản xuất 1992 và 25 chiếc sản xuất năm 2008).