Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam sống cô đơn được trợ cấp 540.000 đồng/tháng

0 Thanh Niên Online

Nghị định 112/2017/NĐ-CP, sẽ có hiệu lực từ ngày 20.11 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện với đại biểu, cựu TNXP trong một hội nghị tại TP.HCM  /// Ảnh: Đình Quân
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện với đại biểu, cựu TNXP trong một hội nghị tại TP.HCM
Ảnh: Đình Quân

Theo đó, đối với chế độ trợ cấp một lần: TNXP cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia TNXP cơ sở.

Trường hợp có thời gian tham gia TNXP cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ. Từ đủ 2 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2,5 triệu đồng; trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2,5 triệu đồng.

Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng.

Đối với chế độ trợ cấp hằng tháng, TNXP cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 540.000 đồng.

Ngoài ra, TNXP cơ sở ở miền Nam được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống...

Nghị định này quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hằng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26.3.1965 đến ngày 30.4.1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm