thanh pho dong ha

Thành lập thành phố Đông Hà, Bến Tre

Thành lập thành phố Đông Hà, Bến Tre

0
Ngày 11.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị quyết về việc thành lập TP Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính của TX Đông Hà. TP Đông Hà có diện tích tự nhiên 7.306,25 ha, dân số 93.756 người, có 9 đơn vị hành chính cấp xã.