Mang tình yêu Sài Gòn gửi vào những dòng thương quý

Mang tình yêu Sài Gòn gửi vào những dòng thương quý

0
Tình yêu của những con người đã từng gắn bó với thành phố mang tên Bác phần nào được gửi gắm qua những câu văn, nét chữ trong các bài viết gửi tới cho cuộc thi “Thành phố tôi yêu”.