Xây dựng Đà Nẵng thành thành phố môi trường

Xây dựng Đà Nẵng thành thành phố môi trường

0
(TNO) Giữa UBND TP.Đà Nẵng và Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức vừa đi đến thống nhất các nhóm biện pháp xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường giai đoạn 2012 - 2013.